APLatestNews.com top Banner

Social Media links
లోకం తీరు (Lokam Teeru)/ News
           
     
లోకం తీరు, వార్తలు , సలహాలు, జవాబులు, వెటకారాలు, సున్నిత విమర్శలు, అలవాట్లు, సాంప్రదాయాలు, కష్ట సుఖాలు, రాజకీయాలు, ఆరోగ్యం, విదేశీ కధలు. ఇంకా సందేహాలు ఉంటే, ప్రశ్నలు సంధించండి. ఇతరులతో ఈ ఆసక్తి కరమైన విషయాలను పంచుకోగలరు.
#లోకం తీరు
141 పర్యావరణం శుభ్రంగా ఉండాలి, సొంత ఇల్లు చిమ్మిన విధంగా, మార్గాలు హైందవం లో తెలుసా? (General)
142 నిమిషంలో 7 పేపర్లు వార్తలు ఒకే చోట, ఎంత సమయం మిగులుతుంది మనకు? (General)
143 ఉదయం పూట నడిచే వారు, పరుగులు, బండ్లు, చిమ్మే వారు, స్పష్టముగా కనపడుతాయి (General)
144 ఒక మనిషి తప్ప, ఇంకెవరు కూడా, ఆ గదిలో కి వెళ్ళకుండా, వారిని తాకకుండా చూడాలి (General)
145 పోలీసులు - ఇంటి పెద్ద శ్రద్ధగా పనిచేస్తే, ఇంట్లో అందరూ కూడా, బాగా పని చేస్తారు కదూ (Request)
146 నాయనమ్మా, నీ మాటలే వచ్చాయి లే అంటా చిలిపి గా, ఇదిగో చూడమ్మా వాడి మాటలు? (General)
147 పైనుంచి, ఎంత బాధ పడుతుందో, మా కొడుకు కి, ఈ డబ్బు పిచ్చి ఎప్పుడు తగ్గుతుంది? (General)
148 ఇంత అఖండ ఐశ్వర్యం ఇచ్చిన దేవుని కి, కృతజ్ఞతలు చూపే విధానంలు ఇవేనా? (General)
149 సూక్ష్మ కరొనా కోవిడ్ మనల్ని ఏమి అడిగింది? డబ్బు, తిండి, ఆస్తులు, పదవులు? (General)
150 ఇంకా వారం కాలేదు, అప్పుడే అలా బాధ అంటే ఎలా? ఇంకా ఏప్రిల్, మే నెల కూడా (General)
151 ప్రభుత్వం మాట విని, పోలీసులు, డాక్టర్లు, ఇతరుల కు శ్రమ తగ్గిస్తూ, ఇంట్లో ఉండండి (General)
152 జిల్లా యువ ఎస్పీ గారు, నగర వీధుల్లో తిరుగుతూ, రక్షణ చర్యలు చేపట్టడం చూసి ఆనందించాం (News)
153 మన ఊరి జనం కోసం, వాళ్ళ రుణం తీర్చుకోవడం లో, అది ఖర్చా అని ఆలోచన చేయకూడదు (General)
154 మీ కన్నా వారం ముందు, మేము ఇళ్ళు లో స్వచ్చంద నిర్భంధము, మా ప్రభుత్వం మాటలు గౌరవించి (General)
155 ఇప్పుడు వైరస్ వచ్చింది అని, వరంగల్ లేదా వైజాగ్ నుంచి, సొంత ఊరు రాకూడదా? వారికి ఎన్నారై కి తేడా? (General)
156 ఇంత పాపమా, కెమెరాలు ఉన్నా కూడా అబద్ధాలా? గీత మీద ప్రమాణం చేసినా, నిజం చెపుతారా? (General)
157 కారు దగ్గరకు వచ్చాక సామాను లోన పెట్టి, కూతురు ను బండి ఎక్కించి, సబ్బులాంటి దాని తో చేతులు (General)
158 గురువు లైన మీరు గతము లో నవ్వారు, కష్టము చేయలేము అని. కాని ఇప్పుడు, మీరంతా కూడా? (General)
159 పంచాయతీ వారు రాకముందే, మామయ్య తో చెప్పి, చెట్టు పెరిగిన, గోడ పడిపోతాయి అని (General)
160 ఎవరి ఇంటి లేదా అపార్ట్ మెంట్ పరిధిలో వారు ఉందాం, ఇరుగు పొరుగు గౌరవించుకుంటూ (General)